bio

IMG_2554.jpg

Als kind was ik uitermate gefascineerd door de grote mensenwereld. Het woordje waarom kwam dan ook vaak over mijn lippen. Ik wou, kortom, graag weten hoe de dingen in elkaar zaten. In combinate met mijn voorliefde voor meeslepende verhalen besloot ik om acteur te worden. Dit beroep  heb ik jarenlang uitgeoefend. Het bracht me naar de wereld van toneel, film en televisie. Vele jaren zocht ik mijn weg om als acteur zoveel mogelijk op zoek te naar zingevende projecten. In het toneel vond ik dit bij Laura van Dolron, een zeer getalenteerde dame die stand-up philosophy had uitgevonden. Samen hebben we mooie avonturen beleefd die ik levenslangs zal koesteren. Maar ik voelde dat ik nog een andere kant op wou. Na een loopbaantest bleken mijn sociale ambities dubbel zo hoog te liggen dan mijn artistieke ambities. Dit maakte veel voor mij duidelijk. Ik begon aan allerlei opleidingen als NLP, Familieopstellingen, Jeugdzorg en hypnotherapie. De wereld van de psychologie en spiritualiteit opende zich voor mij en ik voelde me als een kind in de speeltuin. Boeken lezen van allerlei begaafde mensen die zich ook afvragen hoe de dingen werken, en bovenal hoe we ze beter kunnen maken. Alles begon langzaamaan op z'n plek te vallen. Nu probeer ik al deze werelden te combineren in de podcast die ik maak, de boekjes die ik schrijf en de lezingen die ik geef. Mijn doel is mijn steentje bij te dragen aan de bewustwording dat we allemaal één zijn. We zijn geen afgescheiden wezens die elkaar

concurrerend te lijf moeten gaan. De mens is van nature een deel van een samenwerkend geheel. Hoe meer verhalen we vertellen over die eenheid, hoe sneller we haar kunnen ervaren. Ik wil één van die miljoenen mensen zijn die verhalen over welke wereld mogelijk is als we ten diepste onze eenheid omarmen en uit de matrix stappen waar manipulatie de bovenhand voert. We gaan het zelf moeten doen, dat is helder. We zijn met velen, dat is al dat. Ik voel die nieuwe wereld in verte gluren. Het is aan ons om zoveel mogelijk te fantaseren hoe die er kan uitzien. Hoe meer we erover die nieuwe wereld fantaseren, hoe tastbaarder ze zal worden. Ik kijk er naar uit jullie onderweg te ontmoeten. Liefs.